Termoformowanie

Stworzenie opakowania, które może mieć kontakt z żywnością, jest procesem złożonym. Taki produkt musi zostać wykonany z certyfikowanych i przetestowanych surowców, aby odpowiednio przechować wyroby spożywcze, nie szkodząc ich walorom smakowym, estetycznym czy też świeżości. Dlatego wykorzystuje się termoformowanie.

Czym jest termoformowanie?

Termoformowanie tworzyw sztucznych to proces technologiczny, w ramach którego z płaskich folii lub płyt podgrzanych wstępnie do określonej temperatury formuje się produkty o pożądanych kształtach. W ten sposób powstają m.in. spersonalizowane opakowania produktowe, tacki ekspozycyjne, przekładki transportowe dla przemysłu motoryzacyjnego i wiele więcej. Na czym polega termoformowanie ABS? Czy termoformowanie wielkogabarytowe znajduje zastosowanie w produkcji opakowań?

Metody termoformowania

Termoformowanie to proces dwuetapowy, na który składa się:

  • ogrzanie półfabrykatu do pożądanej temperatury bliskiej temperaturze mięknienia charakterystycznej dla danego tworzywa,
  • nadanie wymaganego kształtu poprzez zastosowanie np. formy do termoformowania próżniowego lub ciśnieniowego.

Ze względu na sposób oddziaływania ciśnienia na formowany arkusz tworzywa wyróżnić można dwie metody termoformowania tworzyw sztucznych:

  • termoformowanie próżniowe,
  • termoformowanie ciśnieniowe.

Ze względu na wydajność i jakość uzyskiwanego wyrobu bardzo wielu producentów produktów termoformowanych stosuje sposoby mieszane. Dotyczy to także producentów opakowań i przekładek transportowych. W przypadku tych ostatnich ważną rolę odgrywa termoformowanie wielkogabarytowe. W procesie wykorzystuje się formy, które pod względem kształtu odpowiadają projektowi przekładki.

Termoformowanie ABS oraz innych tworzyw sztucznych w produkcji opakowań produktowych

Technika termoformowania ma wiele zalet. To im zawdzięcza swoją popularność i mnogość aplikacji w różnych branżach i dziedzinach przemysłu. Zastępuje w znacznym stopniu technologię wtrysku. Wynika to z możliwości stosunkowo łatwego, szybkiego i taniego uzyskania pożądanego kształtu. Na początek niezbędne jest oczywiście przygotowanie formy. Formy do formowania próżniowego i ciśnieniowego wykonuje się w oparciu o projekt wyrobu gotowego. Po odciśnięciu wyroby poddaje się dodatkowej obróbce, dzięki czemu zyskują walory estetyczne i mogą być z powodzeniem wykorzystywane w wymagających warunkach eksploatacji, m.in. jako tacki ekspozycyjne.

Termoformowanie tworzyw sztucznych znajduje zastosowanie zarówno w produkcji przedmiotów codziennego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego, jak również wyrobów wielkogabarytowych m.in. w przemyśle motoryzacyjnym czy budownictwie. Technika termoformowania jest bardzo wydajna. W zależności od oferowanych rozwiązań technicznych i zakresu oprzyrządowania oferuje możliwość prowadzenia zarówno produkcji jednostkowej jak i masowej.

Wtryskiwanie a termoformowanie

Termoformowanie i wtryskiwanie są dwiema konkurującymi ze sobą metodami formowania różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Podstawową różnicą pomiędzy jedną techniką a drugą jest fakt, iż we wtryskiwaniu wykorzystuje się tworzywa sztuczne w postaci granulatu. Po ich rozgrzaniu materiał uplastycznia się, dzięki czemu można wtryskiwać go do formy o wybranym kształcie. Tam zastyga, tworząc kształtkę, którą można następnie przekazać do ewentualnej dalszej obróbki.

Jednak mimo faktu, iż osiągamy podobny rezultat w przypadku obu metod, wtryskiwanie jest znacznie bardziej wymagającą techniką, a przez to również droższą. Ponadto osiągnięcie kształtki o wymagających parametrach zajmuje bardzo dużo czasu i nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Same urządzenia wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do wtryskiwania są drogie, częściej opłacając się wyłącznie podczas produkcji seryjnej. Wymagane jest również przygotowanie formy wtryskowej, co zajmuje znacznie więcej czasu, niż w przypadku termoformowania.